برای پیدا کردن کلمه مورد نظر خود میتوانید دکمه ctrl+f روی کیبورد خود را بزنید و کلمه را بیابید
سابق = سلف
سابقه = پیشینه
ساحل = کناره
ساختار = ترکیب
ساختمان = بنا
ساختن شعر = سرودن
ساده = سهل ، آسان ، بسیط
سارا = خالص
ساربان = شتردار
سارق و دزد = لص
ساز تنها = سلو
ساز جنوبی = تمپو
ساز دهنی = هامونیکا
ساز زهی با بدنه گلابی شکل = ماندولین
ساز ساخته افلاطون = ارغنون
سازش = آشتی ، صلح
ساز شاکی = نی
ساز شبیه سنتور = قانون
ساز ضربی = دف
ساز فنلاندی از نوع سنتور = هارپو
ساز کلیسا = ارگ
ساز گران قیمت = پیانو
سازمان = تشکیلات
سازمان آوارگان ملل متحد = انر
سازمان بین المللی استاندارد = ایزو
سازمان جهانی خواربار و غلات = فائو
سازمان حمل و نقل بین المللی هوایی = یاتا
سازمان فضایی آتازونی = ناسا
سازمان مخوف = سیا
سازمان هوا شناسی = ومو
ساز مولانا = نی ، دف
سازندگی = اتابولیسم
سازنده آمریکایی نخستین جدول کلمات متقاطع = آرتور وین
سازنده اولین بمب اتم = رابرت اپنهایمر
سازنده اولین ماشین تحریر در جهان = ویلیام بورت
سازنده سر در دارالفنون = لر زاده
سازنده طاق مسجد جامع اصفهان = یوسف اصفهانی
سازنده ظروف مسی = مسگر
سازنده عروسک باربی = روت هندلر
سازنده عصیان = اکیر و کوروساوا
سازنده فیلم های کارتونی = انیماتور
سازنده کاخ ورسای فرانسه = لویی چهاردهم
سازنده موسیقی ارباب حلقه ها = هاواردشور
ساز و برگ = یراق
ساز و برگ اسب = هرا
سازی سیمی شبیه چنگ = هارپ
ساس = پشه ، بق
ساعت الکتریکی = در سال ۱۸۴۰ توسط ویت استون انگلیسی
ساعت جیبی = در سال ۱۷۵۰ توسط ژرژ گراهام انگلیسی
ساعت دیواری = در سال ۱۶۵۷ توسط هویکنس هلندی
ساعتی از شب = انو
ساقدوش = شاه بالا
ساقه زیر زمینی گیاهان = ریزوم
ساقه قارچ = پایک
ساکن صومعه = راهب
ساکنین = سکنه
سالار ملی = باقر خان
سال پر باران = آبسال
سال ترکی = ییل
سال خورشیدی = شمسی
سالک یا رهرو = رونده
سالک و رونده = رهرو
سال گذشته = پار
سال مرغ در اصطلاح ترکی = تخاقویییل
سالم و تندرست = درواخ
سالن = تالار
سالن نمایش = آمفی تئاتر
ساو = ریزه های طلا ، باج و خراج
سائل و گدا = تلا
سایه = نش
سایه بان درشکه = کروک
سایه ها = ظلال
سبب = علت ، وسیله
سبد = زنبق
سبد بزرگ میوه = کوار
سبد و زنبیل = کوار
سبز فام = زمردین
سبز قبا = کاسکینه
سبز مایل به سیاه = یشمی
سبزه زار = راود
سبزی پیچیده = کلم
سبزی تره = گندنا
سبزی خورشتی = ریواس
سبزی سالاد = کاهو
سبزی شاهی = ترتیزک
سبزی صحرایی = والک
سبزی نقلی = ترب
سبط = فرزند زاده ، نوه
سبک حقیقت نویسی در ادبیات ایتالیا = وریسم
سبک و خوار شمردن = استهانت
سبک و روش = استیل
سبکی = هوان
سبکی در آواز ایرانی = کر
سبکی در موسیقی = کلاسیک ، باروک ، رمانتیک ، مینی مال ، رپ ، راک ، جاز ، پاپ ، ریتم و بلوز ، آراندبی ، سوینگ ، رگتایم ، پانک ، متال ، اصیل ایرانی ، الکترونیک ، رقص الکترونیک ، الکترونیکا ، نغمه ای ، رگه ، داب ، هیپی ها ، بوسانوا ، اکسپریمنتال ، سنتی ، محلی
سبکی در موسیقی روستایی آمریکا = کانتری
سبیل و بروت = شارب
سپاس گزار = شاکر
سپاه = جیش
سپاه شاه اسماعیل صفوی = قزلباش
سپیدار = پد
سپیده دم = صبح دم
ستاره = نجم ، تارا
ستاره ای بزرگ و روشن = رامح
ستاره ای در اسمان = حور
ستاره ای در صورت فلکی جبار = ناجد
ستاره پرست = صابی
ستاره پروین = پرن
ستاره دنباله دار = هالی ، ذوالذوابه
ستاره شناس آمریکایی کاشف دو قمر بهرام = آساف هال
ستاره شناس دانمارکی = اولاس رومر
ستاره شناس لهستانی = کوپرنیک
ستاره شناسی = استرونومی
ستایش = تعریف
ستایشگر = حامد
ستبری و ضخامت = ثخافت
ستوران = بهایم
ستوربان = میرآخور
ستون بدن = پا
ستون خانه = عمود
ستون دین = نماز
ستون فقرات = مازه
ستونی در مسجد النبی = ستون حرس ، ستون سریر
ستونی که پیامبر بر آن تکیه میزد = حنانه
ستیز و جنگ = آفند
ستیزه یا جدال = مرا
ستیزه کار = ژکاره
ستیزه کردن = ستیهش
ستیزه کننده = معاند
سجاف لباس = فراویز
سخت = رست ، قمطریر
سخت دل = قسی
سخت و استوار = سدید
سختی = ژغار ، حرج ، عذاب ، وبال
سختی و استواری = صلابت
سخن آهسته = نجوا
سخنان پوچ و بی معنی = ترهات
سخن بی پرده = رک
سخن چین = لماز
سخن چینی = سعایت
سخن دانان = ادبا
سخن زیر لب = ژک ، ورد
سخن شیوا = غرا
سخن گزاف = یاوه
سخن گفتن = تکلم
سخنگو = متکلم
سخن منظوم = شعر
سخن نا امید کننده = آیه یاس
سخن نا گفتنی = لن ترانی ، راز ، رمز ، سر
سخن نامربوط = لیچار
سخنور و فیلسوف آلمانی = نیچه
سخن و گفتار = کلام
سخن یاوه = ژاژ ، ور
سد = ترا
سد استان فارس = دوردزن
سدی بر رود ارس = خدا آفرین
سدی در استان آذربایجان شرقی = پارام
سدی در تهران = لتیان
سدی در جاجرود = لتیان
سدی در جنوب = دز
سدی در ساوه = سد غدیر
سر = راز ، رمز
سر آماس = کنایه از تکبر و غرور
سراب = آل ، کتیر
سراپرده = تتق ، پوش
سرازیری = شیب
سرازیری جاده = تنده
سرافرازی = عزت
سر افسار = ستام
سر انگشتان = انامل
سرای باقی = آخرت
سرایت = واگیر
سرای ثروتمندان = کاخ
سرای جغد = خرابه
سرای محبت = دل
سراینده جامع عباسی = شیخ بهایی
سراینده خوان و اخوان = ناصر خسرو
سراینده دیوان شمس تبریزی = مولوی
سراینده زهره و منیژه = ایرج میرزا
سراینده ستاره فروغ = نظام وفا
سراینده شعر ابراهیم در آتش = شاملو
سراینده کارنامه بلخ = سنایی غزنوی
سراینده گل و نوروز = خواجوی کرمانی
سراینده مثنوی غریب نامه = عاشق پاشا
سراینده ناظر و منظور = وحشی بافقی
سراینده وامق و عذرا = عنصری
سرب = ابک ، انک
سرباز = روباز ، سر گشاده ، سیاهی
سرباز تعلیم ندیده = چریک
سرباز چریک = پارتیزان
سرباز دریایی = ناوی
سرباز روسی = سالدات ، سالخو
سرباز مسلح = قورچی
سربازی که در خدمت افسر باشد = اردناس
سرب خشک = زاماک
سرب سوخته = ابار
سربلند = سرافراز ، مفتخر
سر بی مو = لغ
سر بی مو و طاس = دغ ، لغ ، تاس
سرپاس = فرمانده پاسبانان ، رئیس نگهبانان ، سپر ، کلاهخود
سرپرست = ولی
سرپرست اداره = رئیس
سرپرستان = اولیا
سرپرست رعایا = ارباب
سرپرستی = قیمومت
سرپرست یتیم = قیم
سرپوش روی چراغ = آباژور
سرپیچی = ابا ، تمرد ، نافرمانی
سرحد = مرز
سرحد دار = کیا
سرخ = حمرا
سرخاب = غازه ، گلگونه
سرخ پوستان باستانی آمریکا = ازتک
سرخ کبود = عبود
سرخ کمرنگ = ال
سرخود = یله ، رها
سرخوش = شنگل
سرد = خنک
سردار اشکانی = سورنا
سردار ایرانی = آق شاه
سردار ایرانی که امویان را برانداخت و عباسیان را به حکومت نشاند = ابو مسلم خراسانی
سردار ترک = ینال
سردار روم باستان = کراسوس
سردار شاه عباس صفوی = امام قلی خان
سردار عثمانی = انور پاشا
سردار قوم هون = آتیلا
سردار کارتاژ = هانیبال
سردار معروف روم باستان = کراسوس
سردار ملی = ستار خان
سردسته = سرگروه
سردسیر = ییلاق
سرد کردن = تبرید
سرد کن = چیلر
سرد وخنک = بارد
سردوشی نظامیان = واکسیل
سردی = برودت
سررشته دار = محاسب
سرزمین = لک ، دیار ، وادی
سرزمین افراسیاب در شاهنامه = توران
سرزمین بلقیس = سبا
سرزمین بلند = نجد
سرزمین تحت سلطه = مستعمره
سرزمین دانوب = لقب کشور اتریش
سرزمین سبا = یمن
سرزمین کرد نشین ترکیه = دیار بکر
سرزمین مردان بلند = رواندا
سرزمینی بین مشعر و منی = وادی محشر
سرزمین یعقوب پیامبر = کنعان
سرزنش = عتاب ، لوم ، نکوهش ، ملامت
سرزنش کردن = نکوهیدن
سر شب = مسا
سرشت = خمیره
سرشیر = چربک
سرطان خون = لوسمی
سرعت = شتاب ، تندی
سر قلم آهنی بجای پر = در سال ۱۷۸۰ توسط هاریسون انگلیسی
سر قلیان = چلم
سرکش و نافرمان = خیره سر ، یاغی
سر کوه = شخ
سرکه = خل
سرکه فروش = خلال
سرگردان = هامی
سرگرد قدیم = یاور
سرگرمی = تفنن
سرگشتگی = بهت ، حیرت
سرگشته = کلاو ، هامی ، متحیر ، حیران
سرگشته شدن = حیر
سرما = زم
سرما خوردگی = چاییدن
سرمای سخت = بوران
سرمایه = نس
سرمربی باشگاه اینتر میلان = مورینیو
سرمربی باشگاه وردربرمن = توماسر شاف
سرمربی تیم بلکبرن انگلیس = سامال اردیس
سرمربی تیم فوتبال یوونتوس = چیرو فرارا
سرمربی تیم ملی بسکتبال ایران = رایکو ترومن
سرمربی تیم ملی فوتبال «ترکیه» = تریم
سرمربی سابق تیم فوتبال مس کرمان = بلاژویچ
سرمه = کحل ، توتیا
سرمه کشیده = اکحل
سر نامه = عنوان
سر نخ معدن = رگه
سرند = الک
سرنگون ساختن = تنکیس
سرنوشت = مقدر ، تقدیر ، قضا
سر نیزه = سترن ، سنان
سرود = چکامه ، خنیا ، نغمه
سرود اوستایی = گات
سروده ای از نیما یوشیج = عمو رجب ، بز ملا حسن
سرور = مولا ، آقا
سرور آزادگان جهان = امام حسین
سر و سامان = نوا
سروش و ملک = فرشته ، هاتف
سر و صدا = قال
سرو کوهی = ابهل ، ارسا ، عرعر ، ورس
سره کننده = ناقد
سرهنگ دریایی = ناو سالار
سرهنگ فرنگی = کلنل
سره و بی غش = ناب
سریالی از اردکانی = آیینه های نشکن
سریالی از حاتمی کیا = خاک سرخ
سریالی از حسن فتحی = شب دهم
سریالی از رضا عطاران = ترش و شیرین
سریالی از سعید سلطانی = شکرانه
سریالی از سیروس مقدم = روز حسرت
سریالی از علی حاتمی = هزاردستان
سریالی از کمال تبریزی = دوران سرکشی
سریالی از فخیم زاده = ولایت عشق ، حس سوم
سریالی از مهران مدیری = پاورچین ، هزار چهره
سریالی با بازی پوپک گلدره = دنیای شیرین دریا
سریالی با بازی تیرانداز = حلقه سبز
سریالی با بازی فرهاد آئیش = نون و ریحون
سریالی کارآگاهی فرانسوی = ناوارو
سریش = پت
سریشم = یلم ، پت
سزاوار = شایسته ، لایق
سست رای = رکاک
سست و بی حال = فاتر
سست و نا استوار = لق
سستی = فتور ، رخوت ، ضعف ، فترت
سطح و رویه = کف ، ور
سطل آبکشی = دلو
سطل چاه = دلو
سعادت = بهروزی
سعادتمند = مسعود
سعایت = سخن چینی ، نمامی
سعدی نامه = بوستان
سعر = قیمت ، نرخ ، بهاء ، فی
سعی و کوشش = جد
سفاک = خونخوار
سفال = فخار
سفال لعابدار رنگی = سرامیک
سفت نیست = شل
سفره بزرگ = شیدان
سفره چرمین = ادیم
سفره خانه دربار = شیلان
سفره زیبا = قلمکار
سفره طعام = شیلان
سفید رنگ = ابیض
سفید و روشن = غرا
سفینه فضائی = در سال ۱۸۵۲ توسط ژیفارو سانتو فرانسوی
سفینه یوری گاگارین = وستوک
سقا = آب فروش
سقال = روشنگر
سقایت = آبیاری
سقز = قندرون ، قندران
سقف = سغ ، والاد
سقف دهان = سق ، نگ
سقف فقرا = آسمان
سقف مدور = گنبد
سقم = بیماری
سکاچه = بختک
سکسکه = هکه
سکه آلمانی = فنیگ
سکه تقلبی = شهروا
سکه رایج هند = انه
سکه طلای قدیمی = اشرفی
سگال = فکر ، اندیشه
سگ آبی = قندس
سگ بیمار = هار
سگ گزنده = هار
سگ ماده = لاس
سگ ماهی = بمبک
سلاح = قور ، حربه
سلاح آتشین = تخشا
سلاح بومیان استرالیا = بومرنگ
سلاح ضد تانک = بازوکا
سلاح قدیمی دفاعی = اسپر
سلاح کمری = ششلول
سلاح ویرانگر = بمب
سلاخ = پوست کن
سلاله = نسل
سلسله ای در ایران = غزنویان ، خوارزمشاهیان ، زندیان
سلسله پادشاهان ترک در ایران = غزنویان
سلسله پارت ها = اشکانیان
سلسله حاکم بر مصر بعد از اسکندر = بطالسه
سلسله سخنرانی ها = سمینار
سلطان جنگل = شیر
سلطان گور گیر = بهرام
سلطان نثر فرانسه = آناتول فرانس
سلوفان = در سال ۱۹۰۰ توسط براندنبرگ سوئیسیر
سلول = یاخته
سلول تولید مثل = گامت
سلول شناسی = سیتولوژی
سلول عصبی = نورون
سلول گیاهی = میکروارگانیسم
سلولوئید = در سال ۱۸۷۰ توسط برادران هیات آمریکایی
سله = سبد
سماروغ = قارچ
سماری = کشتی ، جهاز
سماق = تتری
سماک = ماهی فروش
سم الفار = ارسینک
سماوی = آسمانی
سمبل کوهی = فو
سمبل ممانعت = سد
سمبولیک = نمادین
سمت چپ = یسار
سمت راست = یمین
سمت راست لشکر = برانغار
سمعی = شنیدنی
سمفونی از شهرام ناظری = مولانا
سم کشنده = زهر
سم مهلک = هلاهل
سمن = چاقی ، فربهی ، چربی
سموت = فتراک
سمور = جانوری شبیه روباه
سمی خطرناک = سیانور
سمینار = همایش
سناء = فروغ و روشنی
سناتوریوم = آسایشگاه
سنان = سرنیزه
سنبل الطیب = فو ، والریان ، علف گربه ، الک
سنبل رومی = ناردین
سنبل کوهی = فو
سنت لوسیا = درک والکوت
سنجاق = در سال ۱۹۴۹ توسط هانت آمریکایی
سنجد = درختی است خاردار
سند = مدرک ، قباله
سند ازدواج = عقدنامه
سندل = نوعی کفش
سندل = درختی خوشبو وتناور شبیه به گردو در هندوستان
سندیکا = شرکت ، صنف
سنسور = حسگر الکترونیکی
سنقر = مرغ شکاری ، باز
سنگ آتش زنه = خیاب ، چخماق
سنگ اسیاب = اس
سنگ انداختن = رامی ، رمی
سنگ انداختن یا تیر انداختن = رمایت
سنگ اندازی = رجم
سنگ پشت = لاک پشت
سنگ تابان = ایهم ، ایمه
سنگ ترازو = ورام
سنگچه = تگرگ
سنگ خارا = گرانیت
سنگ خواره = اسفرود
سنگدل = قاسی ، قسی ، بیرحم ، ظالم
سنگدلی = قساوت
سنگر = پناهگاه ، جان پناه
سنگریزه = شن
سنگ زرآزما = محک
سنگسار = رجیم
سنگ سبز = زبرجد ، یشم
سنگ سرمه = کالامین
سنگ سماک = پرفیر ، سنگ سماق
سنگ سیاه = فنیک ، شبق
سنگ طلق = میکا
سنگ قبر = لحد
سنگ قپان = ناره ، وزنه ، ورام
سنگ گرانبها = زمرد
سنگ عصاری = غن
سنگله = نان ارزن
سنگ محک = بازالت
سنگ معدن آلومینیوم = بوکسیت
سنگ میکای سفید = مسکویت
سنگ میکای سیاه = بیوتیت
سنگ نوشته = کتیبه
سنگور = سله
سنگ و یولاخ = دبش
سنگی سیاه رنگ = شبق
سنگی شبیه یاقوت = کرکوهن
سنگی که با آن کارد تیر میکنند = فسان
سنگی گرانبهاء و قیمتی = یاقوت ، الماس
سنگین = گران
سنگین ترین گاز = رادون
سنگین گوش = ثقل سامعه
سنگینی = وزن
سنور = گربه
سوار = راکب
سوار دلیر و چالاک = شهسوار
سوال = پرسش
سوال کردن از وزیر در مجلس = استیضاح
سوپاپ = دریچه
سوپ ایرانی = آش
سوخت گاز = در سال ۱۷۷۹ توسط مورداخ اسکاتلندی
سوختن = حرق
سودا = معامله ، خرید و فروش ، داد و ستد
سودا = جوهر قلیا ، آب گازدار
سودای ناله = آه
سود پول = اسکانت
سود حرام پول = ربا
سود سوز آور = پتاس
سود کننده = رابح
سود و بهره = منفعت
سود و زیان = نفع ، شف
سور = مهمانی ، جشن
سوراخ = شکاف ، روزن
سوراخ خانه زنبور = نخاریب
سوراخ سوزن = سوفار
سوراخ کردن = سفتن
سوراخهای لانه زنبور = نخاریب
سورچی = راننده درشکه
سوره بنی اسراییل = اسرا
سوزن = ابره
سوزن خیاطی = دوزینه
سوسمار = ضب
سوسمار استرالیایی = ورل
سوسن = زنبق
سوسن آسمانگون = ایرسا
سوسن زرد = وج
سوسن کوهی = راسن
سوط = شلاق ، تازیانه
سوء ظن = بد بین
سوغات = نورهان
سوغات استان اشرفیه = بادام زمینی
سوغات ارومیه = نقل
سوغات اصفهان = گز
سوغات بم = خرما
سوغات تبریز = نوقا
سوغات روسیه = سماور
سوغات ساوه = انار
سوغات قم = سوهان
سوغات کرمانشاه = کاک
سوغات کلیبر = زغال اخته
سوغات گجرات = تمر
سوغات لاهیجان = کلوچه
سوغات نطنز = گلابی
سوغات نیشابور = فیروزه
سوغات یزد = حلوای آرده
سوق = بازار
سوق = راندن ، راندن چهار پا
سوق الجیشی = استراتژیک
سوگ = عزا ، ماتم
سوگوار = ماتم زده
سوگواری = بشم
سولفات مس = کات کبود
سولفات مضاعف فلزات سه و یک ظرفیتی = زاج
سوله = سوراخ
سومین پادشاه مادها = هوخشتر
سومین دوره از دوران مزوزوئیک = کرتاسه
سومین شهر صنعتی ژاپن = اوزاکا
سومین لفظ حروف ابجد = حطی
سو و جانب = ور ، زی
سویدا = دانه سیاه
سوی دیگر = ورا
سویق = آرد نرم
سوی و جانب = جهت ، ور ، زی
سوی و طرف = فا
سها = ستاره ای در دب اصغر
سهر = بیداری ، بیدار ماندن در شب
سه کیلو = من
سهل انگار = اهمال
سهل انگاری = تهاون
سهل و آسان = میسور
سهم = ترس ، بیم
سهمگین = ترسناک
سهی = راست ، درست
سیاح = جهانگرد
سیاحت = جهانگردی
سیاح و جهانگرد مراکشی = ابن بطوطه
سیادت = سروری ، بزرگی ، مجد ، شرف
سیاره جرات = زهره
سیاره خریدار = مشتری
سیاره زحل = ساترن ، کیوان
سیاره مریخ = مارس
سیاره مشتری = ژوپیتر
سیاست باز پولی و بانکی = انبساطی
سیاست تبعیض نژادی = اپارتاید
سیاستمدار فرانسوی = میتران ، تالیران ، کلمانسو
سیاستمدار فرانسوی که به ناپلئون خیانت کرد = تالیران
سیاستمدار فرانسوی که تفنگ از اختراعاتش است = اشنایدر
سیاه چشم = حور
سیاهرگ = ورید
سیاه زخم = شاربن
سیاه و سفید = ابلق
سیاهه فروش = فاکتور
سیاهی جسم = شبح
سیاهی شهر = سواد
سیب تبریزی = الما
سیب فرنگی = اپل
سیخ آهنی = یوک
سیخ کباب = بابزن ، آماش
سیخکی = راست
سیخ نانوایی = یوک
سیخور یا سیخول = خارپشت بزرگ ، تیرانداز ، سگر ، دلدل
سیخونک = سک
سیخ های دراز در خوشه گندم = داسه
سیر = مقیاس وزن معادل ۱۶ مثقال یا ۷۵ گرم
سیراب کردن = اروا
سیر خوردن ستور = تاوین
سیر کوهی = موسیر
سیرم = تسمه ، دوال
سیرمان = یاقوت سرخ
سیر و تماشا = تفرج
سیستم = سامانه
سیستم عاملی در کامپیوتر = ویندوز
سیستیم فرانسوی نمایش تصویر رنگی تلویزیون = سکام
سی سی = سانتی متر مکعب
سیغ = نیکو ، نغز
سیف = شمشیر
سیفور = پارچه ابریشمی لطیف مانند دیبا و اطلس
سیفون = آبشویه
سیلاب = هین
سیل بزرگ = اباب
سیلک = حریر ، ابریشم
سیلی = لت ، تس ، تپانچه
سیلی و کشیده = تس
سیماب = آبک ، جیوه ، زیبق
سیمان = در سال ۱۸۲۴ توسط آسپ دین انگلیسی
سیم داخلی لامپ = در سال ۱۸۷۰ توسط پاز آمریکایی
سیمرغ = عنقا ، سیرنگ
سینما = دوربین در سال ۱۸۸۷ توسط ادیسون آمریکایی
سین نذری = سمنو
سینه = ور ، بتیا
سینه انسان = صدر
سیه روز = بیچاره
سیهک = باد تند و شدید
اسامی سوره های قرآن بترتیب زیر می باشد :
سوره ۱ قرآن = الحمد
سوره ۲ قرآن = البقره
سوره ۳ قرآن = آل عمران
سوره ۴ قرآن = النّساء
سوره ۵ قرآن = المائده
سوره ۶ قرآن = الأنعام
سوره ۷ قرآن = الأعراف
سوره ۸ قرآن = الأنفال
سوره ۹ قرآن = التّوبه
سوره ۱۰ قرآن = یونس
سوره ۱۱ قرآن = هود
سوره ۱۲ قرآن = یوسف
سوره ۱۳ قرآن = السّعد
سوره ۱۴ قرآن = إبراهیم
سوره ۱۵ قرآن = الحجر
سوره ۱۶ قرآن = النّحل
سوره ۱۷ قرآن = الإسراء
سوره ۱۸ قرآن = الکهف
سوره ۱۹ قرآن = مریم
سوره ۲۰ قرآن = طه
سوره ۲۱ قرآن = الأنبیاء
سوره ۲۲ قرآن = الحجّ
سوره ۲۳ قرآن = المؤمنون
سوره ۲۴ قرآن = النّور
سوره ۲۵ قرآن = الفرقان
سوره ۲۶ قرآن = الشّعراء
سوره ۲۷ قرآن = النّمل
سوره ۲۸ قرآن = القصص
سوره ۲۹ قرآن = العنکبوت
سوره ۳۰ قرآن = السّوم
سوره ۳۱ قرآن = لقمان
سوره ۳۲ قرآن = السجده
سوره ۳۳ قرآن = الأحزاب
سوره ۳۴ قرآن = سبأ
سوره ۳۵ قرآن = فاطر
سوره ۳۶ قرآن = یس
سوره ۳۷ قرآن = الصّافات
سوره ۳۸ قرآن = ص
سوره ۳۹ قرآن = الزّمر
سوره ۴۰ قرآن = غافر
سوره ۴۱ قرآن = فصّلت
سوره ۴۲ قرآن = الشّورى
سوره ۴۳ قرآن = الزّخرف
سوره ۴۴ قرآن = الدخان
سوره ۴۵ قرآن = الجاثیه
سوره ۴۶ قرآن = الأحقاف
سوره ۴۷ قرآن = محمّد
سوره ۴۸ قرآن = الفتح
سوره ۴۹ قرآن = الحجرات
سوره ۵۰ قرآن = ق
سوره ۵۱ قرآن = الذاریات
سوره ۵۲ قرآن = الطور
سوره ۵۳ قرآن = النّجم
سوره ۵۴ قرآن = القمر
سوره ۵۵ قرآن = السّحمن
سوره ۵۶ قرآن = الواقعه
سوره ۵۷ قرآن = الحدید
سوره ۵۸ قرآن = المجادله
سوره ۵۹ قرآن = الحشر
سوره ۶۰ قرآن = الممتحنه
سوره ۶۱ قرآن = الصّف
سوره ۶۲ قرآن = الجمعه
سوره ۶۳ قرآن = المنافقون
سوره ۶۴ قرآن = التّغابن
سوره ۶۵ قرآن = الطلاق
سوره ۶۶ قرآن = التّحریم
سوره ۶۷ قرآن = الملک
سوره ۶۸ قرآن = القلم
سوره ۶۹ قرآن = الحاقّه
سوره ۷۰ قرآن = المعارج
سوره ۷۱ قرآن = نوح
سوره ۷۲ قرآن = الجن
سوره ۷۳ قرآن = المزمّل
سوره ۷۴ قرآن = المدثّر
سوره ۷۵ قرآن = القیامه
سوره ۷۶ قرآن = الإنسان
سوره ۷۷ قرآن = المرسلات
سوره ۷۸ قرآن = النّبأ
سوره ۷۹ قرآن = النّازعات
سوره ۸۰ قرآن = عبس
سوره ۸۱ قرآن = التّکویر
سوره ۸۲ قرآن = الإنفطار
سوره ۸۳ قرآن = المطففین
سوره ۸۴ قرآن = الانشقاق
سوره ۸۵ قرآن = البروج
سوره ۸۶ قرآن = الطارق
سوره ۸۷ قرآن = الأعلى
سوره ۸۸ قرآن = الغاشیه
سوره ۸۹ قرآن = الفجر
سوره ۹۰ قرآن = البلد
سوره ۹۱ قرآن = الشّمس
سوره ۹۲ قرآن = اللیل
سوره ۹۳ قرآن = الضّحى
سوره ۹۴ قرآن = الانشراح
سوره ۹۵ قرآن = التّین
سوره ۹۶ قرآن = العلق
سوره ۹۷ قرآن = القدر
سوره ۹۸ قرآن = البیّنه
سوره ۹۹ قرآن = الزّلزال
سوره ۱۰۰ قرآن = العادیات
سوره ۱۰۱ قرآن = القارعه
سوره ۱۰۲ قرآن = التّکاثر
سوره ۱۰۳ قرآن = العصر
سوره ۱۰۴ قرآن = الهمزه
سوره ۱۰۵ قرآن = الفیل
سوره ۱۰۶ قرآن = قریش
سوره ۱۰۷ قرآن = الماعون
سوره ۱۰۸ قرآن = الکوثر
سوره ۱۰۹ قرآن = الکافرون
سوره ۱۱۰ قرآن = النّصر
سوره ۱۱۱ قرآن = لهب
سوره ۱۱۲ قرآن = الإخلاص
سوره ۱۱۳ قرآن = الفلق
سوره ۱۱۴ قرآن = النّاس

برچسب ها :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *