راهنمای حل جدول – حرف گ

برای پیدا کردن کلمه مورد نظر خود میتوانید دکمه ctrl+f روی کیبورد خود را بزنید و کلمه را بیابید
گابردین  = نوعی پارچه ضخیم
گار  = ایستگاه راه آهن
گارد  = پاسبانی ، نگهبانی ، پاسدار
گاز تولیدی دراکثر آتش سوزی  = دی اکسید کربن
گاز جوشکاری  = استیلن
گازر  = رختشوی
گازرخانه  = رختشوی خانه
گاز گندزا  = کلر
گاز مرداب  = متان ، اتان
گازولین  = در سال ۱۹۲۲ توسط میجلی آمریکایی
گازی با بوی تند و بی رنگ  = آمونیاک
گازی در آب  = اکسیژن
گازی در خورشید  = هلیوم
گال  = خارشک ، بیماری جلدی ، جرب ، گر
گالوانومتر  = در سال ۱۸۲۰ توسط آمپر فرانسوی
گاو آهن  = ایمر ، ایمد ، خیش ، سپار
گاو باز اسپانیایی  = ماتادور
گاو تنومند   = روج
گاو دم  = نفیر ، بوق
گاو زبان  = گیاه بیابانی
گاو سرخ  = سهر
گاو شخم زن  = بزرا
گاو کاری  = ورزا
گاو کوهی  = شوکا
گاو مقدس مصریان قدیم  = اپیس
گاو میش تبتی  =  یاک
گاو نر  = اروخ ، ورزا
گاو وحشی بومی آمریکا  = بوفالو
گاهنامه  = تقویم
گت  = بزرگ ، گنده
گچ  = جیر
گچ کاری  = سفید کاری
گدا  = متکدی
گدار  = گودی ته دره
گدا طبعی  = کنسی
گدای سمج  = هادوری
گدایی  = کدیه
گدایی کردن  = تکدی
گدوک  = گردنه کوه
گذر نامه  = پاسپورت ، تذکره
گذشتن و رفتن بر چیزی  = مر
گذشته  = سلف
گرا  = رهی ، بنده ، غلام ، نوکر
گراز  = ساد ، خوک وحشی
گرامافون  = در سال ۱۸۷۷ توسط ادیسون آمریکائی
گرانترین شهر دنیا  = نیویورک
گرانمایه  = رزین
گراور سازی  = در سال ۱۸۹۳ توسط آیوز آمریکایی
گربه  = سنور ، هر
گربه عرب  = هر
گرد آورنده کتاب واژه نامه کلمات ریتمبک انگلیسی به فارسی  = ملاری
گرد آورنده نهج البلاغه  = سید رضی
گرداگرد دهان  = کب ، نول ، اکب ، لب
گردش دوران  = دهر
گردش سیاره به دور محور خورشید  = حرکت وضعی
گردنبند مروارید  = سمط
گردنبند و دستبند  = یاره ، گلو بند
گردن زدن  = سبت
گردن کش  = مارد
گردنه  = عقبه
گردنه ای در اروپا  = سیمپلون
گردنه صعب العبور کوه  = گریوه
گردنه کوه  = گدوک
گردو  = گردکان ، جوز
گرد و غبار  = هبا
گرده افشانی توسط باد  = انمو فیلی
گرده خون  = پلاکت
گرز آهنی  = دبوس
گرسنه  = جوعان ، جوع ، جایع
گرفتار  = بامس
گرفتاری و تنگی  = ضیق ، بامس ، اسر ، دخمسه
گرفتن  = پکر
گرفتن توپ از هوا  = بل
گرگ عرب  = اویس
گرما درمانی  = دیا ترمی
گرما سنج جیوه ای  = در سال ۱۷۱۴ توسط فارنهایت آلمانی
گرماسنج کاملتر  = در سال ۱۷۱۰ توسط رومور فرانسوی
گرمای نیمروز  = هجیر
گروهبان نیروی دریایی  = مهناوی
گروه بت پرست هند جنوبی  = تامول
گروه بزرگ  = خیل
گروه زیاد  = خیل
گروهی از حشرات با بدنی کشیده و بالهای نازک  = برگ بالان
گروهی از گیاهان علفی  = بابونه
گروهی از یاران عیسی  = حواریون
گروهی که بر حضرت علی خارج شدند  = مارقین
گره اخم  = آژنگ
گره روبان  = رزت
گره فرش  = ایلمک
گریبان  = یقه ، جیب ، یخه
گریختن  = ابق
گریزان  = رمو ، فراری
گریستن  = بکا
گریه  = رنین
گریه بچه شیر خوار  = ونگ
گریه کردن  = بکا
گز  = مقیاس طول
گزارش  = رپرتاژ
گزارش و تفسیر  = تاویل
گزافه گویی  = لاف
گزر  = هویج ، زردک
گزمه  = پاسبان ، عسس ، شبگرد
گزیدن مار  = نهس
گزینش  = انتخاب ، گزیدن
گس  = مزه ای که دهان را جمع میکند
گستاخ و جسور  = زبان دراز ، جاسر
گشاد شدن رگهای وریدی  = واریس
گشادگی خاطر  = فسحت
گشایش  = سعه
گشاینده  = باسط
گشوده  = وا
گفتار  = واج
گفتگوی خودمانی  = گپ
گل  = لاد
گلاب  = ماورد
گلابی  = امرود ، شاه میوه ، مل ، امربو ، اربو
گلایدر  = بادفر
گل بتونه  = مل
گل برف  = موگه
گلبول  = گویچه
گل پامچال  = پریمور
گل پیرا  = باغبان ، گلکار
گل تاج ریزی  = لما
گلخانه  = پاسیو
گل خطمی  = انجل
گلخن حمام  = اتون
گل خوشبو  = داودی ، رابو
گل رازقی  = سمن
گل رنگین کمان  = ایرسا
گل زنبق  = سرن
گل زینتی  = رازقیه
گل سرخ  = لکا ، لما ، رز
گل سرخ صحرایی  = دلیک
گل شب بو  = هیری
گل صبح شکفته در شبنم  = ترگل
گل گرمسیری  = اکالیفا
گل لاله  = تولیپ
گل معطر  = اسفرم
گلو  = نا
گلو بند  = گردنبند
گل و گیاه معطر  = اسفرم
گلوله  = هرا
گلوله خمیر  = نواله
گله اسب  = نسیله
گله اسب و استر  = ایلخی
گله بان  = شبان ، چوپان
گله دار  = جوب دار
گل همیشه بهار  = خیری ، رابو ، هیری ، آبرون
گلیز  = آب دهان
گلیم  = کسا
گلیم باف  = کواف ، لواف
گلیم دراز  = نخ
گلین  = عروس
گماردن کسی به جای خود  = توکیل
گمان  = ظن ، حدس ، خیال ، فرض
گمراهی و سرگردانی  = غی ، تیه ، ضل
گم شده  = یوا
گناه  = حرج ، وزر ، اثم ، بزه
گناه بد گمانی  = افترا
گناه کار  = تردامن ، فاجر
گناه و بزه  = حرج
گناه و کفر  = رین
گناه ها  = آثام ، مرایا
گنج  = کنز
گنجشک  = مرگو ، تز
گنجه  = اشکاف ، دولابچه ، کمد
گندک  = گوگرد ، باروت
گندم سوده  = ارد
گندمگون  = اسمر
گندم نیم کوفته  = بلغور
گندیدگی  = نتن
گنگ  = بی زبان ، لال ، ابکم
گو  = دلیر ، پهلوان ، یل ، مهتر
گوارا  = مهنام ، مهنا ، هنی
گودال  = کوله ، لان ، مغاک ، لاوک ، چاله
گودال زیرزمینی  = دیماس
گور خر  = زبرا ، فرا ، سکین
گورستان معروف پاریس  = پرلاشز
گوزن ایرانی در شمال  = شوکا
گوساله کش معروف  = سامری
گوسفند استرالیایی  = مرینوس
گوسفند جنگی  = راک
گوسفند شاخدار  = کبش ، کباش ، قوچ
گوسفند ماده  = ارن
گوشت  = لحم
گوشت بی استخوان  = لخم
گوشت ربا  = زغن
گوشت زیر گلو  = غبغب
گوشت شب مانده  = غاب
گوش دادن  = سماع
گوشواره مدیترانه  = مالت
گوشه ای در دستگاه همایون  = اپیکور ، ابو عطا
گوشه ای ضربی در دستگاه ماهور  = کوراوغلی ، داد
گوشه گیر  = عاکف
گوشه گیری  = اعتزال
گوشه موسیقی  = دلنواز
گوشی پزشکی  = در سال ۱۸۱۹ توسط لانه فرانسوی
گوناگونی  = وارتیه
گوهر  = در
گوهر فروش  = جواهری ، جوهری
گویچه  = گلبول
گوی در آسیاب  = اریون
گوی سر عصا  = بتو ، بتا
گوینده نقش کارتون پینو کیو  = مهوش افشار
گهواره  = مهد ، ننو
گیا خاک  = هوموس
گیاه  = رویان
گیاه برگ زینتی  = اکلونما
گیاه بیابانی با خارهای سه پهلو  = خارخسک
گیاه پرخار  = یز
گیاه پنیر  = کوکر
گیاه پنیرک  = ورتاج
گیاه پیچک  = لبلاب
گیاه تاجریزی  = لما
گیاه ترش مزه  = رواس
گیاه تره  = کالوخ
گیاه حصیر بافی  = لویی
گیاه خاردار  = یز
گیاه خار شتر  = راویز
گیاه خشخاش  = نارکوک
گیاه خودرو  = رازک
گیاه دارویی  = ینمه ، سداب ، فاشرا
گیاه دارویی علفی دو ساله  = بابا آدم
گیاه درمنه  = یاشن
گیاه رنگرزی  = روناس
گیاه زرشک  = زارج
گیاهی شبیه نیلوفر  = لبلاب
گیاه شناس آمریکایی سده اخیر  = بلی کسلی
گیاه شناس سوئدی  = کارل لینه
گیاه شناسی  = بتانیک
گیاه ضد یرقان  = شونیز
گیاه طبی  = سداب ، مرزنگوش ، یربتون
گیاه طبی با گلهای زرد  = ارنیکا
گیاه علفی معطر  = مرزنگوش
گیاه فیل گوش  = آرن ، راسن
گیاه کاسنی  = هندبا
گیاه کاکوتی غیر قابل جویدن  = ژاژ
گیاه لوبیا  = ژاژک
گیاه مسکن سرفه  = خار شکر
گیاه مقدس زرتشتیان  = هوم
گیاه همیشک  = تلم
گیاه هندبا  = کاسنی
گیاهی آبزی در مصر از خانواده جگن  = پاپیروس
گیاهی از تیره آلاله ها  = زبان در قفا
گیاهی از خانواده ریواس  = ریوند
گیاهی از رده گندم سیاه  = هفت بند
گیاهی از طایفه نعناع  = گزنه
گیاهی بیابانی  = سعتر
گیاهی بیابانی با خارهای سه پهلو  = خارخسک
گیاهی خاردار  = یز
گیاهی خودرو با نام دیگر فیجن  = سداب
گیاهی خوشبو  = ریحانه ، مرزنگوش
گیاهی دارویی  = ارتیشو ، پونه سنیله ای ، همشکی
گیاهی دارویی از خانواده لیلیا  = آلوی هورا
گیاهی دارویی با خواص جلوگیری از ریزش مو  = جین سینک
گیاهی دارویی که روی زخم می گذارند  = ینمه
گیاهی دارویی که هزار افشان و سپید تاک نیز گفته میشود  = فاشرا
گیاهی دارویی مفید برای ضعف قلب  = بومادران
گیاهی دارویی و علفی  = بابا آدم
گیاهی شبیه خاکشیر  = سیرک
گیاهی شبیه نیلوفر  = لبلاب
گیاهی طبی  = سداب ، مرزنگوش ، یربتون
گیاه طبی آمریکای جنوبی  = اپیکا
گیاهی طبی از طایفه نعناعیان  = اسطو خودوس
گیاهی علفی از خانواده اسفناج  = کافوری
گیاهی علفی با گلهای زرد رنگ  = انقوزه
گیاهی مانند نی  = دوخ
گیرا  = جذاب ، دلربا ، گیرنده
گیر و دار تشریفات  = داروبرد
گیره  = انبرکوچک
گیره پزشکی  = اکلیپس
گیسو  = موی بلند
گیشه  = باجه ، دریچه
گیلانی  = گیلک
گیوتین  = آلت سر بریدن
گیوتین  = در سال ۱۷۹۳ توسط گیوتین فرانسوی
گیوه  = سر ، چمچم

برچسب ها :

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *